Gerds Hjelpefond inn i Rain Edge

Vi er glade for å kunne annonsere at det viktige arbeidet som Gerd og Jostein Holmedahl gjør i Øst-Afrika nå er formelt innlemmet i Rain Edge Norge

For fem år siden tok Jostein kontakt med Andreas Tangen, styreleder for Rain Edge Norge, med forespørsel om samarbeid. Gjennom det siste året har vi vært i en prosess med mål om sammenslåing. Onsdag 15. mars vedtok årsmøtet for Rain Edge Norge at Gerds hjelpefond legges til som en egen avdeling av foreningen, og Gerdi fikk samtidig plass i styret. Hjelpefondet vil fortsatt drives som før, med Jostein som daglig leder.

Hjelpefondet ble til ved at familie, venner og bekjente av Gerd og Jostein ønsket å bruke dem som formidlere til hjelp der det trengtes i deres daglige arbeid i Øst-Afrika. Virksomheten økte, og i mars 2002 åpnet de kontonr 1280.60 83087 i Høland og Setskog Sparebank. Kontoen fikk navnet Gerds hjelpefond.

Siden den gang er nærmere seks millioner kroner formidlet gjennom ordningen. Flere hundre vanskeligstilte familier har fått hjelp til utdanning, mat og en rekke andre behov. Hjelpefondets gruppe består i dag av 243 personer, 217 med kontakt via mail og 26 via post. Tre feltarbeidere bidrar til å identifisere behov og formidle hjelpen til de som trenger den mest.

Powered by Cornerstone