Slik fungerer fadderordningen

Her finner du svar på noen av spørsmålene vi får om hvordan fadderordningen fungerer.

Hva koster det å være fadder?
500 kr i måneden er den gjennomsnittlige kostnaden for å ta seg av et barn ved barnehjemmet Sure 24 Homes. Har du mulighet til å betale dette, dekker du alle kostnader og vil da være eneste fadder for ditt barn. Kan du bidra med et mindre beløp, er det selvsagt også veldig verdifult. Kanskje du har venner eller familie som kan hjelpe til, slik at summen blir 500 kr?

Hvordan kan jeg gi?
Du støtter ditt fadderbarn ved å sette opp en fast månedlig overføring på valgfri dag til Rain Edge Norges fadderkonto 1100.41.92909. Merk overføringen med ditt eget (fadderens) navn.

Hvordan brukes pengene jeg gir?
En tiendedel settes av til fremtidig utdanning. Resten sendes uavkortet til barnehjemmet Sure 24 homes i Kenya omkring den 20. hver måned. Pengene er ikke øremerket hvert enkelt barn, men fordeles til felles utgifter, slik at din støtte kommer alle barna til gode.

Hvor ofte vil jeg få brev fra barnet?
Skolebarna i Kenya har tre lange ferier, og sender som regel brev i forbindelse med feriene i april, august og desember. Du kan også sende brev til ditt fadderbarn på e-post til sure24@rainedge.net, som blir skrevet ut og gitt til barnet. Bilder skrives ikke ut.

Hvor lenge kan jeg være fadder?
Du kan være fadder frem til barnet er passert 18 år og har gjort seg ferdig med videregående utdanning. Hvis du ønsker å følge opp videre, kan du også være med og bidra til høyere utdanning, forutsatt at fadderbarnet ditt kommer inn på college eller universitet. Noen ganger har barna familie som tar dem til seg, eller forlater hjemmet av andre grunner. Da vil vi selvsagt varsle deg om det.

Hvis du har flere spørsmål, er det bare å ta kontakt med fadderkoordinator Bente Wilskog: fadderkontakt@rainedge.org

Finn ditt fadderbarn på www.rainedge.org/blifadder!

Powered by Cornerstone