Hvem vil du bli fadder for?

Bli ekstrafadder

Noen av barna ved Sure 24 delsponses av faddere i andre land. Denne støtten dekker kun primærbehovene. Vi trenger derfor ekstrafaddere som kan gi 300 kr i måneden for blant annet å kunne betale for skolegang til disse barna. Når du registrerer deg, velger vi da et barn som vi ser trenger ekstra sponsing uavhengig av kjønn og alder.

Ja, jeg vil gjerne støtte et barn i Kenya ved å bli Rain Edge-fadder!
Vi skulle ønske du kunne sett ansiktet til barna når vi forteller dem at de har fått en fadder - hvor mye det betyr for dem at noen bryr seg om dem! Som fadder gir du ditt fadderbarn en ny mulighet til en trygg og god oppvekst. Du er med og forandrer et helt liv!

Les mer om hvordan fadderordningen fungerer her.

Powered by Cornerstone