Få skattefradrag for dine gaver

Ved å registrere deg her, gir du oss mulighet til å rapportere inn dine gaver til Skatteetaten. Disse vil da forhåndsutfylles i selvangivelsen din og kan trekkes fra på skatten neste år.

Muligheten for fradrag gjelder for gaver gitt fra 1. januar 2024 og omfatter både overføringer med Vipps og til våre bankkonti. Det forutsettes at det er oppgitt nok informasjon til at vi klarer å knytte gaven til ditt registrerte navn og personnummer. Vi rapporterer på dine vegne og sender deg en årsrapport på e-post som viser det aktuelle beløpet. I skrivende stund har myndighetene satt minimumsbeløp for innrapportering til 500 kr og maksimalt fradrag for gaver til 25 000 kroner per kalenderår. Fradraget er personlig og kan ikke overføres mellom samboere eller ektefeller. Bedrifter vil også kunne få fradrag for gaver til Rain Edge Norge.

Powered by Cornerstone